(1) Unulla Köyü iki Toros dağının ortasına kurulmuş şirin bir köydür,Köyde yetişen sebze ve mevalardan dolayı ismini daha sonraları ÜRÜNLÜ olarak değişmiştir.Ürünlü köyünden 5 km uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci büyük ALTINBEŞİK yer altı göl mağarası, Turizme yeni açılmış olup ve ürünlü köyünün Dünyaya tanıtılmasında büyük katkı sağlamıştır.

(2)  Mağaraya gelen misafirler,mağarayı gezmek için ürünlü köyünden yanlarına bir Rehber alarak, Mağarayı gezebilirler çünki mağaranın içi karanlık olup jenarötör ile ışıklandırılıp gezilebilir. Gezen misafirler içeride bulunan mağara sarkıtlarının büyüsüne kapılıp, hayretlerini gizleyememektedir.

 
 

 Geleneksel Unulla Evleri iki katlı ve taş duvarlıdır. 60-70 cm. genişliğindeki taş duvar, esas taşıyıcı gibi görünse de, asıl taşıyıcı ahşap iskelettir. Ahşap iskeletli çerçeve sistem ve yağma yığma taş duvarın oluşturduğu bu karma sistem, unulla’ya özgüdür ve Anadolu’da geleneksel dokularda benzerine rastlanmaz.

 Öncelikle sert zemin, 30-40 cm. derinliğinde kazılır ve yöreye özgü, şekilsiz yassı taşlarla, temeli oluşturacak kuru duvar örülür. Taş duvarın dikine 50-60 cm. aralıklarla kısa ahşaplar atılır ve bunların ucu, 20-25 cm. dışarıda bırakılır. Bu kısa parçaların üzerine, taş duvarın iç ve dış yüzünde, ahşap hatıl, duvar boyunca geçmeli olarak oturtulur. Düzensiz sıralarla oluşturulan kuru taş duvar, 50-60 cm. yükseldikten sonra aynı sistem tekrarlanır. Duvar yükseldikçe, duvar hizasından dışarı taşan kısa ahşapların üzeri basamak olarak kullanılır ve iskeleye ihtiyaç duyulmaz.

 İki ahşap hatıl arası “destur” olarak isimlendirilirken, taş duvarda dikine atılan kısa parçalara yöre halkı “düğme” adını vermekte ve bu sistemle yapılan evlere de “düğmeli ev” denmektedir. Yatayda birbirine bağlanan ahşap iskelet, düşeyde de ahşap dikmelerle birbirine bağlanarak sağlamlaştırılır. Pencere ve kapı boşluklarına göre yaklaşık 2 m. arayla yerleştirilen ahşap dikmeler, çatıya kadar düğmelere, çatıda ise merteklere bağlanırlar. Böylece ahşap iskeletin stabilitesi sağlanmış olur. Hatıl ve ahşap dikmeler için çam veya katran tercih edilirken, düğmelerde andız ağacı kullanılır.

Ahşap iskeletli taş duvar sisteminde döşemeleri taşıyan ahşap kirişler, ahşap hatılların üzerine ve 40-45 cm. aralıklarla döşenir. Taş duvarın 20-25 cm. kadar içine yerleştirilen ahşap kirişlerin üzerine yine boylu boyunca ahşap hatıl çakılır. Duvar köşelerine ve köşe pahlarına gelindiğinde, ahşap hatıllar, çift sıra ve birbirlerine dik olarak atılırlar. Buna halk arasında “pişduvan” denmektedir. Kapı ve pencere açıklıklarının üzerinde bir nevi lento görevi gören ahşap hatılların adı ise “dökkü” olarak anılmaktadır.

Çatı örtüsünde kiremit kullanımından önce ve halen ahşap yongalevhalar kullanılmaktadır. Yongalevhalar, eğimli çatı merteklerinin üzerine, eğime paralel ve şaşırtmalı olarak dizilirler. Fakat çoğu zaman tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerektiği için yerini kiremite bırakmıştır.

 
             
 1 Yorum - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret103335
Aspendos Anfi Teater
Aspendos Teater
Reklam
Dincer Ertekin

 Hayatta herşeyi başarabilirsin,Ama her başarının'da bir bedeli vardır,Bu bedelin hesabını vermeye hazırmısın?

unutmadıklarımız
günlük burç
Site Yazarları
  

 Site :Editörü     Adem Şahin 

   

 Haber Yazı: 

Ünal Şahin

   

Nostaji Yazar:

 Dinçer Ertekin

   

(Araştırmacı yazar) Editörü: Muhammed TANDOĞAN