Unulla Köyü Tarihçesi

  

 

(Unulla)ÜRÜNLÜ Köyü Tarihçesi

      Köyün ismi, Defter-i Hakani’de Unulla olarak geçer. Aynı zamanda  Muratlar, Şahap, Pirlüs  adındaki mahalleler de kayıtlıdır. Kayıtlara göre köyde üç soy yerleşmiştir. Bunlar Bodas, Savaş, Kaplanca olan soylardır.

(1)(Unulla)ÜRÜNLÜ köyü uzun süre etrafı ile birlikte Manavgat’a bağlıydı. Daha sonraki kayıtlarda bu civarlarda Yakutlar adlı bir yerleşme yerine de rastlanmaktadır.

(2). Vakıf kayıtlarında “İbradı Nahiyesi’nin Unulla Camii” şeklinde kayıtlı camisi vardı. 1253’de buranın imamlığı günlük 2 akçe ücretle Es Seyyit İbrahim’e verilmiş, Hacı Mahmut Efendi isminde bir kişi de camiye para vakfederek, şartlarını vakfiyesinde belirtmiştir. Civarda tarihi kalıntılar vardır. Eskiden Manavgat ırmağı’nın üzerinde Gödene (Menteşbey) köyüne geçişi sağlayan bir köprünün ayak kalıntılarına rastlanmaktadır. Diğer tarihi kalıntı ve taşlardan, çevrede Romalılar’ın uygarlık kurdukları anlaşılmaktadır.  

                

(Unulla) ÜRÜNLÜ Köyü Coğrafi durumu:

     Ürünlü (Unulla) Köyü Akseki’ye(Şu anda İbradı’ya) bağlıdır. Bucak merkezinin 8 Km.güneyindedir. Köyün etrafı Toros dağlarıyla çevrili ve Deniz’den yüksekliği 750 metre’dir. Köyün kuzeyinde İbradı-Ormana, Gödene güney de, Sinan Hoca güneybatı da  Manavgat’a bağlı Yaylaalan (Avasun) ile komşudur. Komşu köy Ormana’ya bucak merkezi(Şu anda Kaza oldu) İbradı’ya ve Akseki’ye Şose ile bağlıdır. Diğer komşu köylerden Gödene ve Sinan Hoca’ya Manavgat ırmağı üzerinden geçit olmadığından bağlantısı yoktur.  Köyü daha kısa yoldan komşu İlçe ve köylere bağlayacak  olan yolun kısa sürede  motorlu vasıtaların geçebileceği hale getirilmesi büyük yarar sağlayacaktır.

(Unulla) ÜRÜNLÜ Köyü Sosyal durumu     :

     Evlerin toplu halde olduğu köyde 1970 nüfus sayımına göre 268 Kadın, 251 Erkek toplam 519 kişi yaşamaktadır, hane sayısı 244 tür.  Köy, orman ve dağ köyüdür. Katrancı dağında bulunan orman ürünlerinden yol olmadığı için yararlanılamamaktadır. İleride bu orman ürünlerinin işlenilebilmesi mümkün olursa, göç önemli ölçüde önlenmiş olacaktır. Köy ümidini yukarıda da belirtildiği gibi Manavgat yoluna ve orman ürünlerine bağlamıştır.

   Köyde evler ahşaptır. Yalnız İlkokul, Cami, Orman Bakım Evi, İmam Evi betonarme ve kagirdir Burada az, normal ve kalabalık aile tiplerinin hepsi de görülmekte, ancak bunların medeni kanuna uymayan ve çift evliliklere rastlanmamaktadır.

      Komşuluk bağları kuvvetlidir. Köy halkı sıcak kanlıdır. Kendi aralarında ve komşu köylerle ilişkileri çok iyidir. Komşu köylerle kız alıp verme azdır.

   Kız kaçırma olaylarına çok az rastlanmaktadır. Köylüler düğünlerde, sevinçli ve yaslı günlerinde her zamankinden farklı olarak birlik beraberlik içindedir. Düğünlerde çeşitli türküler-maniler söylenir, oyunlar oynanır. En çok  dikkati çeken, kadınlar tarafından söylenen gelin okşamasıdır. Gelin, at veya araba ile getirilir.   Düğünlerde erkekler ve kadınlar ayrı eğlenir.

Düğün süresi genel olarak bir haftadır. Perşembe ve Pazar günleri gelin alma günüdür.        

--------------------------------------------------------------------(1)   

  Belen Tepesi
(Unulla) ÜRÜNLÜ Köyü" ileri gelenlerin Anlatımları

   Unulla(Ürünlü)köyün’den olan emekli öğretmen Ali Yazıcı’nın, kendi çabasıyla araştırarak sahip olduğu bilgilere göre köyümüz, TÜRKMEN soyuna mensup. 2009 Yılında kaydettiğimiz bilgileri kendi anlatımıyla hiç değiştirmeden aktarıyoruz.

 “25 Aile (25 Soy)Selçuklular zamanında KONYA’ya geliyor.  Selçuklu Beyi’ne “Bize buradan yer verin oraya yerleşeceğiz, biz sizinle beraber olacağız”diyorlar. Selçuk Bey’i 25  ailenin(Soy’un) isteğini kabul ediyor. Bu 25 soy şu andaki İbradı Nahiyesinin bulunduğu yeri beğeniyorlar ve, aynı yere  yerleşiyorlar. (20.05.1990 Yılında İLÇE olan İBRADI’nın nahiye şeklinde   anlatılması o zamanki durumuna göre belirtiliyor) Köyümüz Unulla(Ürünlü)o yıllarda, İbradı Nahiyesi’nin bir mahallesi olarak kuruluyor. Bizim soyumuz TÜRKMEN. Biz TÜRKMEN’iz. Köyümüz UNULLA’da 5 kadar, İBRADI’da ise 135 KADI yetişti devlete hizmet etti”.

     (Köylülerimizin geçmiş yıllarda aktardıkları bir rivayete göre yörük(Türkmen) olan bu üç soy, göçer olarak önce Katrancı yaylasına yerleşmek isterler.  Katrancı yaylasının soğuk bölge olması sebebiyle daha sonra Moyus (Mois)adındaki yerleşim alanına geldikleri görülür. Moyus(Mois) adındaki bölgenin sulak bir arazi olmamasından dolayı buradan da göç eden Bodas, Savaş ve Kaplanca soyları, şu andaki Ürünlü köyünün bulunduğu mevkiye yerleşerek, göçebelikten yerleşik düzene geçmişlerdir).  (Ünal Şahin’in yorumu:Dedem Ahmet Şahin’in bana anlattığına göre(1995 yılında vefat etti)bu üç soy Ürünlü köyümüze ilk yerleşim zamanlarında, köyün manastır mevkiinden sarı saçlı kızlar gelirdi. Türk olmayan(Dedem onlara gavur kızları derdi) bu kızlar köyde üzüm bağlarında üzüm toplamada çalışrlardı. Bir başka anlattığı ise, daha sonradan köye Arap(Zenci) ve Mısır’lı olan,  iki sülale yerleştiği şeklinde bilgiler var.

(2)

   (Bazı rivayetlerde köyün ismi önce Avnıullah,  sonra Avnullah ve daha sonra Unulla olarak değiştirilmiş olup, 1970’li yıllarda ise Ürünlü ismini almıştır)                                                                                                

(3)

 (Söz konusu olan kısa yoldan biri olan Ürünlü-Manavgat arasındaki kısa yol, şu anda ulaşıma asfalt yol olarak açık olup hem yöre halkının, hemde Turizm’in hizmetinde kullanılmakta)

(4)

(Manavgat yolu asfalt olarak ulaşıma  açık. Köy halkı genellikle Antalya, Bursa, İstanbul ve diğer şehirlerde ikamet ettikleri ve Ticaret, Eğitim, Hukuk(Köyümüz UNULLA’da o yıllarda 5 Kadı yetişti)Memuriyet hayatına atıldıklarından dolayı,  bu orman ürünlerinden yararlanamıyorlar.

(5)

(Şu anda bu anane değişmiş olup, birçok il ve ilçelerden kız alıp verme yapılmaktadır).

(6)

(Son yıllarda bu gelenekte değişiklikler olduğu görülür)

(Unulla) ÜRÜNLÜ Köyü Eğlence ve Kültürleri

      Ürünlüler düğünlerde ve sevinçli günlerinde çeşitli türküler söyleyerek, oyunlar oynayarak, hikaye ve fıkralar anlatarak, radyo teyp ve pikaplar dinleyerek  kahvelerde eski günlerine ait anılar anlatarak eğlenirler . Kahvelerde oyun yoktur.

   Kış günlerinde avcılık yapılır, av hikayeleri anlatılır.

(7)

       (Görüntülü yayınına geçildikten sonra yaygın olarak TV seyrederek vakit geçirirler. Ayrıca bazı geleneklerden uzaklaşılmış, kahvelerde sohbetlerin yerini  çeşitli masa oyunları almıştır).)

(8)

    Ürünlü köyünün tarihçesi ile ilgili bilgiler, Ünal İbrahim Şahin tarafından 1976 yılında ANTALYA ili ve kazaları ve köylerinin tarihleri hakkında bilgiler bulunan bir kitaptan, o zamanın tekniği ile daktilo ile  kayıt altına alınmıştır. 1976 yılında kayda  alınan  Ürünlü köyü tarihi ile ilgili kaynak kitabın ve yazarın isimlerinin not edilmesi ihmal edilmesinden dolayı, kaynak kitap ve yazarın isimleri  belirtilememiştir.

  (Bu bilgiler 1970 yıllarda yapılan araştırmalardan alınmıştır)

                             KÖYÜN FOTOĞRAFLARI


     

                               


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret103335
Aspendos Anfi Teater
Aspendos Teater
Reklam
Dincer Ertekin

 Hayatta herşeyi başarabilirsin,Ama her başarının'da bir bedeli vardır,Bu bedelin hesabını vermeye hazırmısın?

unutmadıklarımız
günlük burç
Site Yazarları
  

 Site :Editörü     Adem Şahin 

   

 Haber Yazı: 

Ünal Şahin

   

Nostaji Yazar:

 Dinçer Ertekin

   

(Araştırmacı yazar) Editörü: Muhammed TANDOĞAN